Privacy regelement

Daandasana Yoga vindt het belangrijk dat u weet dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Daandasana Yoga verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerken:

– contactgegevens
– Adresgegevens (indien u lessen bij mij afneemt.)

Waarom we gegevens nodig hebben

Daandasana Yoga verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling (dit geldt niet voor de apps)
– Om te controleren of u reeds betaald heeft voor een les/oefening in de app, zodat
deze voor u toegankelijk blijft
– Daandasana verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

Daandasana Yoga zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de belastingdienst is dit 7 jaar.

Delen met anderen

Daandasana Yoga verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Daandasana Yoga gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@daandasanayoga.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Daandasana Yoga zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
U kunt ons ook bereiken via:

Website: daandasanayoga.nl
Telefoonnummer: +31625096467
postadres: Singel 127-1
1012VH Amsterdam

Beveiliging

Daandasana Yoga neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@daandasanayoga.nl

Eigen risico

Daandasana Yoga is niet verantwoordelijk voor eventuele blessures of kwetsuren door het volgen van lessen, oefeningen of behandelingen. Dit geldt voor de apps en persoonlijke lessen en behandelingen. Bij twijfel of u bepaalde oefeningen en houdingen uit mag/kan voeren, kunt u het beste eerst contact opnemen met uw huisarts of specialist.

Heeft u verder nog vragen? Neem dan gerust contact op via info@daandasanayoga.nl.